13 juli 2005

Jansen-saken

Si din mening i voten til høyre. Styret i SKBK vil følge resultatet slavisk. Situasjonen toppet seg etter at Jansen publiserte en artikkel som ikke var godkjent av styret. Utviklingen følger du her!

Ingen kommentarer: